Sdružení nezávislých kandidátů
SPOLEČNĚ PRO ZUBŘÍ
Více informací

Naše vize

Pět důvodů, proč je tady Společně pro Zubří.

Slušnost

Chceme obnovit a navrátit slušnost politice v Zubří.

Zapojení občanů

Chceme přiblížit fungování obce a politiky k občanům Zubří.

Transparentnost

Chceme otevřenost a transparentnost, jak na radnici, tak na zastupitelstvu. Aby občané věděli, co se děje, chystá a o čem se rozhoduje.

Komunikace

Komunikace, diskuze a schopnost se domluvit jsou naším nástrojem k naplnění politiky a demokracie.

Pro občany

Chceme, aby město jednalo v souladu s občany – Společně pro Zubří.

Naši kandidáti

Seznam našich kandidátů pro komunální volby v roce 2018.

(Pro více informací klikněte na fotku).

Aleš Měrka

Aleš Měrka

28 let, finanční poradce, provozovatel Zubřan.cz

Josef Malina

Josef Malina

25 let, operátor logistiky, trenér mládeže

Bc. Matěj Mizera

Bc. Matěj Mizera

25 let, student politologie

Mgr. Jana Mikulenková

Mgr. Jana Mikulenková

71 let, důchodkyně

Ing. Josef Holiš

Ing. Josef Holiš

30 let, výrobní inženýr

Jiří Krčma

Jiří Krčma

44 let, mechanik

Václav Krupa

Václav Krupa

26 let, student

Josef Číp

Josef Číp

27 let, hasič

Matěj Vašát

Matěj Vašát

25 let, záchraňář

Ing. Anna Oplatková Ph.D.

Ing. Anna Oplatková Ph.D.

66 let, pedagog

Tomáš Konkoľ

Tomáš Konkoľ

30 let, podnikatel

Petr Polách

Petr Polách

45 let, číšník

Lucie Říhová

Lucie Říhová

35 let, osobní trenérka

Irena Dukátová

Irena Dukátová

47 let, učitelka MŠ

Jakub Šimurda, MBA

Jakub Šimurda, MBA

33 let, podnikatel

Martina Trnková

Martina Trnková

28 let, operátor výroby

Jiří Drda

Jiří Drda

25 let, podnikatel

Bc. Veronika Ulrychová

Bc. Veronika Ulrychová

29 let, učitelka MŠ

Tereza Smočková

Tereza Smočková

22 let, učitelka MŠ

Ing. Filip Krupa

Ing. Filip Krupa

27 let, projektant

Volební program

15 bodů pro lepší život v Zubří

 • Veřejný rozklikávací rozpočet – napojení účetního systému s rozpočtem města. Jasný a přehledný nástroj pro občany, kteří tak budou moci zjistit kolik a za co město vydává peníze.
 • Online videozáznamy ze zastupitelstva.
 • Konzultace občanů u větších investic města – prostřednictvím odborné a řízené diskuze na danou problematiku. Předcházení problémů, které nastaly mimo jiné u výstavby Multifunkčního areálu.
 • Spoluúčast občanů na rozpočtu – tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet ve zkratce znamená, že město může zapojit občany do rozhodování o určité vymezené částce z rozpočtu. Modelový příklad: Město má nazbyt milion korun pro sídliště, ale není jasné, zda by občané na sídlišti chtěli raději opravit cestu, chodník či dětské hřiště. Nechá tedy rozhodnout občany sídliště, na kterou z těchto možností by se daný objem peněz měl využít.
 • Zabezpečení Klidové zóny v centru města. Klidová zóna funguje jako oblíbené místo pro maminky s dětmi, avšak je umístěna v blízkosti hlavní silnice. Chtěli bychom zde umístit například živý plot, který by oddělil Klidovou zónu od silnice a zamezil dětem ve vstupu do vozovky. Dále chceme vyřešit problém s hloubkou fontány.
 • Startovací obecní byty pro mladé rodiny. Startovací byt je forma levného bydlení pro mladé začínající rodiny, a to na dobu určitou. Nedostatek bytů pro tuto skupinu obyvatel je dnes již celospolečenský problém, a proto se na řešení této problematiky podílí i Vláda ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj, které v současnosti vypisuje řadu iniciativ ohledně podpory bydlení a bytové výstavby. Řešení startovacích bytů bychom tedy chtěli hledat v souladu s těmito orgány.
 • Mikrojesle pro děti. Mikrojesle fungují jako veřejná služba péče o děti od 6 měsíců do 4 let věku. Jsou pomocníkem pro rodiče, kteří tímto mohou zajistit profesionální péči o své dítě, když musí dříve do práce apod. Mikrojesle jsou navíc podporovány z Evropských fondů, tedy jejich zřízení není tak nákladné.
 • Senior taxi. – Jedná se o službu osobní dopravy starších osob, která je oproti obyčejnému taxi cenově zvýhodněna. Je to nástroj, který seniorům velmi zjednodušuje cestování, a to za přispění města. Senior taxi dnes funguje například v Zašové a nedávno jej zavedli i v Rožnově pod Radhoštěm. V rámci této služby bychom hledali buď sdílené řešení s těmito obcemi anebo bychom zavedli čistě zuberské Senior taxi.
 • Založení tzv. Seniorské rady, která bude pravidelně projednávat zájmy seniorů se zastupiteli města. Seniorské rady představují formalizovanou spolupráci mezi seniory (seniorskou „obcí“) a obcí jako takovou. Zástupci seniorů a jejich organizací se pravidelně setkávají a komunikují se zástupci obce o záležitostech, které jsou pro seniory a kvalitu jejich života důležité. Navrhují nejen různá opatření, která by se mohla udělat, ale zvažují i možnosti, jak by senioři mohli svému městu pomoci. Seniorské rady mohou fungovat také jako poradní orgán města, a to například při přípravě kulturních a sportovních akcí, kdy je program akce koncipován s ohledem na seniory. Příkladem pro nás může být město Rožnov pod Radhoštěm, kde Seniorskou radu zavedli.
 • Více společenských a kulturních aktivit pro seniory – Zde bychom se chtěli inspirovat příklady dobré praxe z projektu aktivního a zdravého stárnutí FRAM (www.framprojekt.eu). Při přípravě těchto akcí bychom postupovali v koordinaci se Seniorskou radou.
 • Využití digitálních, informačních a komunikačních technologií pro zvýšení kvality života ve městě.
 • Zavedení veřejné Wi-Fi a tzv. pocitové mapy – Pocitová mapa je aplikace, do které mohou občané zaznamenávat nové i dlouhodobé problémy ve městě. Kde se cítí dobře, co jim chybí apod. Jedná se o snadný, rychlý a efektivní způsob komunikace s městem.
 • Work-outové hřiště v Polyfunkčním areálu u školy
 • Hřiště na pétanque a mölkky (nejen) pro aktivní seniory v Klidové zóně
 • Rekonstrukce hřiště na sídlišti pod školkou s víceúčelovým povrchem
 • Základním kamenem bezpečnosti a ochrany obyvatel města jsou jeho dobrovolní hasiči. Proto bychom chtěli zajistit modernizaci požární techniky a vybavení našich dobrovolných hasičů. Zároveň zde spadá kontrola funkčnosti všech hydrantů v Zubří. Mnohdy se totiž stává, že se hasiči napojí na hydrant bez zdroje vody.
 • Zuberské sídliště dlouhodobě trápí nedostatek parkovacích míst. Problém s parkováním se dále přenáší i na záchranářské služby, kdy průjezdnost sídlištěm pro vozy zdravotnické záchranné služby či hasičů je velmi složitá. Proto bychom chtěli společně s odborníky vytvořit ucelenou a dlouhodobou koncepci pro parkování na sídlišti, jelikož jedno parkoviště celý problém nevyřeší.
 • Třídění odpadů – zavedení kontejnerů na bioodpad a kovy, pozitivní motivace k třídění. Biopopelnice: Jednalo by se o plastové nádoby hnědé barvy, které mají perforované stěny tak, aby odpad rostlinného původu větral, odpařovala se přebytečná vlhkost a předešlo se zápachu rozkládající se zeleně. Pro sběr zeleně v Zubří by mohly být u rodinných domů nádoby o objemu 240 l a u paneláků 1100 l. Sloužily by k ukládání následujících odpadů: tráva, listí, spadané ovoce, zelené natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či nastříhaný). Svoz těchto popelnic by probíhal ve vegetačním období duben – listopad 1x za 14 dnů a v období vegetačního klidu prosinec – březen 1x měsíčně. Materiál by byl předán na nejbližší kompostárnu k dalšímu využití.
 • Podpora k třídění jednotlivých odpadů: Na základě inspirace třídění odpadů v obci Valašská Bystřice si bude možné na MÚ vyzvednout QR kódy, kterými si jednotliví občané označí své sběrné nádoby (popelnice, pytle). Po odevzdání těchto nádob ve sběrném dvoře bude občan evidován v obecním registru třídění odpadů. Čím více bude mít dotyčná osoba odevzdaného tříděného odpadu (PET láhve, plechovky, sklo, balíky papíru atd.), tím menší bude poplatek za likvidaci komunálního odpadu.
 • Zlepšení přístupu a případný rozvoj řízené kompostárny v Březovci. Jednalo by se o zřízení komunitní kompostárny v oploceném areálu u Březovce, kde dříve probíhal svoz biologického odpadu bez dalšího využití. V plánované kompostárně by se biologický odpad efektivně zpracovával pomocí drcení, překopávání a provzdušňování tak, aby došlo k přeměně na kvalitní kompost v nejkratším možném čase. Kompostárna by byla určena pro svoz biologického odpadu od občanů města a z údržby městské zeleně. Následně vyrobený kompost by byl poskytnut zdarma pro potřeby jednotlivých občanů města a k úpravě městských ploch v Zubří.
 • Možnost vybudování ekologické automyčky a využívání ekologických prostředků na hubení plevele (např. ukončení používání zdraví škodlivých glyfosátů).

Komunální volby 2018

Děkujeme za Vaši podporu v komunálních volbách.

Zvolení zastupiteléAleš Měrka

Aleš Měrka

Místostarosta

Ing. Oplatková Anna Ph.D.

Ing. Oplatková Anna Ph.D.

Radní města

Josef Malina

Josef Malina

Radní města

Mgr. Jana Mikulenková

Mgr. Jana Mikulenková

Radní města

Bc. Matěj Mizera

Bc. Matěj Mizera

Zastupitel

Kontaktujte nás